Camera AFIRI là dòng camera thương hiệu Đức và chất lượng theo công nghệ của Đức, được công ty Camera Châu Ngọc Long phân phối với chính sách chiếc khấu cao