Showing all 2 results

Sản phẩm tenda bao gồm mạng cho gia đình và mạng doanh nghiệp switch, CPE băng thông rộng, gateway, powerlines, băng thông rộng di động

Công ty Châu Ngọc Long là đơn vị phân phối các sản phẩm của tenda, đặc biệt tính năng nỗi trội hiện nay là wifi mesh có khả năng xuyên tường.

Hiện tại sản phẩm tenda có mặt:

tenda Đà Nẵng, tenda Quảng Nam, tenda Huế