Hạn mục gồm có camera, wifi và hệ thống âm thanh âm trần dành cho nhà hàng.

gio bien restaurant