Công ty Châu Ngọc Long nhận được gói thầu về hạn mục camera để quản lý hoạt động sản xuất và xuất nhập đất tại nhà máy sản xuất gạch Phước Long.

Địa chỉ: Hòa Phước, Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng

tamducthanh

Vsip quảng ngãi

camera