Thi công hệ thống điện nhẹ tại nhà máy thép Hùng Vĩ – KCN Điện Ngọc – Quảng Nam

  • Hạn mục camera nhà xưởng.

  • Hệ thống tổng đài khu văn phòng.

  • Hệ thống mạng lan khu văn phòng

  • Hệ thống wifi khu văn phòng.

  • Camera quan sát khu văn phòng.

thep hung vi

thep hung vi quang nam e1597394506661