Thi công điện nhẹ Đà Nẵng – Thép Hòa Phát Đà Nẵng -KCN Hòa Khánh Đà Nẵng.

IMG 20190314 090732
Thi công điện nhẹ nhà máy thép Hòa Phát KCN Hòa Khánh Đà Nẵng

Bao gồm hạn mục:

  • Đi toàn bộ hệ thống dây mạng và dây quang.
  • Cấp thiết bị camera và wifi nhà máy