Hạn mục thi công chuổi hệ thống Veranda bao gồm:

  • Hệ thống camera chuẩn Ip công nghệ mới nhất.
  • Hệ thống wifi Ruijie tích hợp wifi mạnh ổn định, kiểm soát cloud
  • Hệ thống tổng đài nội bộ kết nối các nhà điều hành.
verada
veranda
hệ thống veranda
hệ thống veranda