Trường mầm Non Sao Mai
Đc: 65-67 Tống Phước Phổ, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Sử dụng camera hikvsion có tài khoản riêng của các lớp khác nhau.

 

sao mai e1522144219658