Lên tổng giải pháp về hạn mục camera, wifi, tổng đài dành cho nhà máy

  • Quản lý tập trung cơ sở dữ liệu 5 năm dành cho mục Hải Quan
  • Xây dựng phướng án camera hàng rào.
  • Camera quan sát hoạt động nhà máy.
  • Hệ thống wifi chịu tải cao.

cty hf viet nam vsip quang ngai

 

thi công mạng lan đà nẵng

Thi công hệ thống tổng đài Đà Nẵng