Phần mềm CMS Camera

Hướng dẫn cài đặt phần mềm camera CMS trên máy tính

Download CMS

Tải về và cài đặt phần mềm.
Xong đăng nhập vào phần mềm.
Đăng nhập vào cms: Uesr: Super Pass: (để trống) OK

cms1

Góc phải phía dưới màn hình. Kích vào System / Chọn Device manager / Kích Add Area / Nhập thông tin Zone: Long Camera 0905678759 Up Zone: để trống

Quay lại Device manager/ Chọn Long Camera 0905678759 / kích vào Add Device / Tích vào mục domain / Device name: Tên bạn muốn dùng

cms2

Domain: Do đơn vị lắp đặt cung cấp

Port: Đơn vị lắp đặt cung cấp

Uesr/pass: Đơn vị cung cấp

Xong Ok

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *