Đà Nẵng đánh giá sau khi lắp điện năng lượng mặt trời

999

Điện năng lượng mặt trời là hệ thống tấm vật liệu đặc biệt có khả năng chuyển đổi quang năng thành điện năng, được cấu tạo bằng các tế bào quang điện (cells) đơn tinh thể (monocrystalline) và đa tinh thể (polycrystalline) có hiệu suất từ 15% – 18%, công suất từ 25Wp đến 175Wp và có tuổi thọ trung bình 30 năm.

solar da nang
Đà Nẵng đánh giá sau khi lắp điện năng lượng mặt trời

999

Chi tiết
 Gửi trang web của bạn đến 50 công cụ tìm kiếm hàng đầu của Web miễn phí!