Beam báo động-ESC-M02100

1,232,000 1,182,000

Beam báo động gồm 2 bô phận được gắn ở 2 vị trí cách xa nhau (từ 2 m đến 50 m, 100 m, 200 m). Một đầu là thiết bị phát, còn đầu kia là thiết bị nhận. Trong điều kiện bình thường, thiết bị nhận luôn luôn nhận được tín hiệu của chùm tia phát ra từ thiết bị phát. Khi có người đi qua, cắt ngang chùm tia, tín hiệu truyền gián đoạn, nó sẽ ghi nhận và báo động. Loại này thường dùng như một hàng rào giám sát.

Beam báo động-ESC-M02100

1,232,000 1,182,000

Chi tiết