Bộ đàm KBC Đà Nẵng dòng chuẩn: KBC PT7000

2,500,000 2,200,000

Chi tiết