Bộ đàm KBC Đà Nẵng: KBC PT196

1,500,000 1,230,000

Chi tiết