ĐẦU GHI DS-7104HGHI-SH

2,800,000 2,480,000

ĐẦU GHI TURBO HD DVR (DÙNG CHO CAMERA TVI VÀ ANALOG)

ĐẦU GHI DS-7104HGHI-SH

2,800,000 2,480,000

Chi tiết