Bộ chuyển mạng 4G sang Lan, wifi Huawei B593

3,000,000 2,400,000

Modem wifi 3G/4G LTE Huawei B593u là sản phẩm phát sóng wifi từ sim 3G/4G LTE chuẩn công nghiệp, chất lượng cao, và là một trong những sản phẩm 4G LTE mới nhất của Huawei.

Bộ chuyển mạng 4G sang Lan, wifi Huawei B593

3,000,000 2,400,000

Chi tiết