Thi công lắp đặt hệ thống LOA thông báo tự động

Hệ thống Loa thông báo giờ làm việc tự động

Hệ thống báo giờ làm việc hay hệ thống báo tiết học được lập trình sẳn theo những khung giờ cố định, được lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, trong tuần… chính vì vậy để tối ưu sẽ xây dựng 1 hệ thống báo giờ tự động được phát qua Loa thông báo, hay loa nhạc hiệu, cũng có thể chuông thông báo

Ưu điểm khi áp dụng hệ thống Loa thông báo giờ tự động

Hệ thống chuông báo giờ tự động tại Đà Nẵng
Hệ thống Loa thông báo giờ làm việc tự động tại Đà Nẵng

Tự động hoá trong việc báo giờ làm việc tự động sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho bộ phận quản lý, nâng cao sự chuyên nghiệp hoá của doanh nghiệp.

Giải pháp báo giờ tự động dành cho doanh nghiệp

Được áp dụng cho các nhà máy với số lượng công nhân lớn và nhà máy lớn cùng 1 khung giờ làm việc thông báo giờ bắt đầu làm việc, giờ nghỉ lao, giờ ăn trưa và giờ kết thúc ngày làm việc.

Hệ thống báo giờ làm việc tự động có thể áp dụng cho chuông thông báo hay Loa phát nhạc hiệu thông báo.

Giải pháp báo giờ tự động dành cho trường học

Tiếng trống trường ngày nào rất quen thuộc với chung ta, xong việc này cần nâng cao hiệu quả và chính xác thời gian đựọc lập trình sẳn bằng tiếng chuông nhằm báo hiệu tiết học, giờ ra chơi, hay giơ vào tiết…

Giải pháp báo giờ tự động cho nhà xưởng

Tính chất nhà xưởng rộng, được phân nhiều khu lớn khác nhau, chính vì vậy kết hợp 1 hệ thống báo giờ làm việc tự động, cũng như thông báo nội dung cộng đồng đến công nhân thông qua hệ thống loa phát thanh được đầu tư cố định.