Giá gọi 0905678759

Giải pháp bãi giữ xe thông minh bao gồm các hạn mục

camera đọc biển số, phần mềm đọc và phân tích dữ liệu xe ra vào kết hợp phần mềm, barie tự động ….

liên hệ Công ty Châu Ngọc Long có giá trọn gói theo yêu cầu chi tiết khách hàng 0905678759

CẬP NHẬT GIÁ & Hỗ trợ khách hàng
0905678759