Thông tin liên hê

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG CHÂU NGỌC LONG

Địa chỉ: 248 Cách Mạng Tháng 8, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Website: www.chaungoclong.vn  – Email : sam@chaungoclong.vn

Hotline : 02363.789.759 – 0905.678.759

Cám ơn quý khách hàng: sam@chaungoclong.vn

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30678.976068664007!2d108.16411858811229!3d16.0201769289527!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31421a20bab6dc77%3A0xbdc46a8243270f94!2zQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBNVFYgVmnhu4VuIHRow7RuZyBDaMOidSBOZ-G7jWMgTG9uZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1551710258220″ width=”900″ height=”450″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>