4,500,000

  • Grandstream Router Gigabit GWN7000
  • 7 cổng Gigabit (2 WAN + 5 LAN)
  • VPN tăng tốc phần cứng bao gồm PPTP, L2TP / IPSec và OpenVPN
  • Bộ điều khiển được nhúng để quản lý hơn 300 AP WiFi GWN
  • Nhiều cổng WAN với cân bằng tải và chuyển đổi dự phòng để tối đa hóa độ tin cậy của kết nối
  • Giao diện Web trực quan để giám sát / cung cấp tập trung toàn bộ mạng
CẬP NHẬT GIÁ & Hỗ trợ khách hàng
0905678759
Gv7
Grandstream Router Gigabit GWN7000