4,620,000

Máy chấm công MB40-VL

Khả năng quản lý:

3.000 khuôn mặt

3.000 vân tay

10.000 thẻ cảm ứng

100.000 sự kiện chấm công

CẬP NHẬT GIÁ & Hỗ trợ khách hàng
0905678759
may cham cong MB40 VL 1
Máy chấm công khuông mặt MB40-VL