2,950,000

Máy chấm công khuôn mặt RONAL JACK FA110

Màn hình: Màn hình TFT 2,8 inch
Công suất khuôn mặt: 500
Dung lượng vân tay: 500
Dung lượng thẻ: 500
Giao dịch: 50.000
Giao tiếp: TCP/IP, Máy chủ USB

CẬP NHẬT GIÁ & Hỗ trợ khách hàng
0905678759
RONAL JACK FA110
Máy chấm công khuôn mặt RONAL JACK FA110