Showing all 4 results

Bộ đàm Đà Nẵng, Bộ đàm cầm tay Đà Nẵng, Bộ đàm KBC Đà Nẵng, Bộ đàm khách sạn Đà Nẵng, Bộ đàm nhà hàng Đà Nẵng

Bộ đàm là thiết bị đàm thoại trong phạm vị nội bộ được sử dụng rộng rải trong các ứng dụng để quản lý điều hành công việc.