Hệ thống Dafrbeer Đà Nẵng

Hạn mục Công ty Châu Ngọc Long triển khai tại hệ thống Draftbeer: camera, mạng... chi tiết

Draftbeer Bãi khem Phú Quốc

Hạn mục thi công: Camera quan sát Hệ thống mạng nội bộ, Wifi

0905678759