Thông tin thanh toán

Hình thức tiền mặt: Đối với việc thu tiền bằng tiền mặt được công ty... chi tiết

Thông tin nhận hàng

THÔNG TIN NHẬN HÀNG Người nhận: NGÔ BẢO LONG Điện thoại: 0943354343 Địa chỉ: 44... chi tiết

Thông tin xuất hóa đơn

Để thuận tiện trong việc giao dịch với Công ty Châu Ngọc Long, Chúng tôi cung... chi tiết

0905678759