Máy chấm Công vân tay, Máy chấm công vân tay Đà Nẵng, Chấm công vân tay, máy chấm công Đà Nẵng

Chấm công bằng vân tay là cách quản lý đơn giản và công bằng trong việc chấm công và lương cho nhân viên, Máy chấm công vân tay có đa dạng sản phẩm

-16%
-16%
-16%
3,500,000 2,950,000
-8%
5,800,000 5,350,000
-15%
4,100,000 3,500,000
-11%
3,250,000 2,900,000
-5%

Máy chấm công

Máy chấm công Gigata T9

2,950,000 2,800,000

Máy chấm Công vân tay, Máy chấm công vân tay Đà Nẵng, Chấm công vân tay, máy chấm công Đà Nẵng