8,590,000

  • Switch Layer 2+ GWN7803
  • 24 cổng Gigabit Ethernet và 4 cổng Gigabit SFP
  • Hỗ trợ triển khai trong mạng IPv6 và IPv4
  • Cung cấp ràng buộc bậc bốn của IP, MAC, VLAN & Port; Kiểm tra ARP, Bảo vệ nguồn IP, Bảo vệ DoS, bảo mật cổng và theo dõi DHCP
  • Quản lý thiết bị qua SNMP, RMON, CLI, HTTPS, TR069, GWN Manager, GWN.Cloud
  • QoS  nâng cao tự động phát hiện và ưu tiên các gói âm thanh/video/RTP/VoIP/SIP độ nhạy cao, độ trễ thấp
CẬP NHẬT GIÁ & Hỗ trợ khách hàng
0905678759
g78 1
Switch Layer 2+ GWN7803