6,299,000

Bộ phát Wifi Mesh cho gia đình chuẩn AX3000

Tốc độ và vùng phủ sóng Wi-Fi 6 đáng kinh ngạc
Kết nối tới 150 thiết bị
Tăng cường phạm vi phủ sóng
Độ trễ cực thấp
Một mạng thống nhất
Bảo mật toàn diện

CẬP NHẬT GIÁ & Hỗ trợ khách hàng
0905678759
t 3000
Bộ phát Wifi Mesh cho gia đình chuẩn AX3000